Sandbyhovshallen har blivit nominerat till Östergötlands Arkitekturpris!

Sandbyhov Sporthall har blivit nominerad till Östergötlands arkitekturpris 2021 med juryns motivering:

Sandbyhovshallen innehåller en fullstor sporthall och en fritidsgård. Byggnaden är ett till synes anspråkslöst svar på behov och funktion, men ger snart tillkänna som en sällsynt väl formgiven och planerad byggnad. I såväl planlösning som materialval visar arkitekten prov på stor inlevelse och insikt, till exempel att den långa korridorens fönsterpartier inte bara ge dagsljus utan också en känsla av trygghet. Materialen invändigt är valda utifrån att klara det slitage som verksamheten medför. Både exteriört och interiört är detaljeringen väldigt bra och byggnaden har utförts med genomgående hög kvalitet.

Sandbyhov sporthall med tillhörande fritidsgård är en del i utvecklingen av Norrköpings före detta vårdområde. Arqly har tagit fram förfrågningsunderlag för konstruktion, arkitektur samt inredning för byggnaden med en artikulerad sockelvåning i tegel och en övre fasaddel som är beklädd med plåtkassetter i slätt och perforerat utförande som betonar volymens indelning.

 

Vi är mycket glada över nomineringen och juryns fina ord angående Sandbyhov Sporthall.                                                                                                                                                          -Julia Svärd 

 

Vill du veta mer om projektet? Kika in här.

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer