Ramavtal med Borlänges kommunala fastighetsbolag

Vi har tecknat ramavtal med Borlänges kommunala fastighetsbolag! Vi är stolta över att vara delaktiga i att utveckla staden då vi har verkat i Dalarna i över 20 år.

– Det ska bli kul med ett fortsatt samarbete med Borlänges kommunala fastighetsbolag, säger Robert Emmoth, Chef Arqly Dalarna.

Ramavtalet omfattar byggprojektledning med bland annat förstudier, projekteringsledning och besiktning. I Borlänges kommunala fastighetsbolag ingår Fastighets AB Hushagen, AB Stora Tunabyggen och Borlänge Kommuns Förvaltnings AB.

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer