Personer på byggarbetsplats

Platsbesök Bussverkstan

Vi åkte på besök till Norrköping kommuns nya bussverkstad som är på väg att ta form! Det är SEFAB som bygger en ny anläggning för underhåll och reparation samt uppställningsplatser åt Östgötatrafikens bussar. Uppdraget utförs i Norrköping på uppdrag av Norrevo och Norrköpings spårvägar.

Vi har för Norrevos räkning tagit fram förfrågningsunderlag på en pålad grundkonstruktion samt en stomme bestående av en kombination av prefabricerade betongväggar och håldäck samt stålfackverk och stålpelare. I byggskedet levererar vi bygghandlingar av grunden som är projekterad som en utförandeentreprenad och innehåller bland annat intressanta grundläggningslösningar för prefabricerade arbets- och lyftgropar, avspolningsrännor samt körstråk för bussar.

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer