Möt vår VD – Fredrich Strand

Vi passade på att ställa några frågor till vår VD Fredrich Strand om Arqlys arbete framåt under det kommande året!

Vad är Arqlys övergripande vision och strategi?

Arqly har som vision att bli ett nationellt konsultbolag. För att lyckas med det ska vi växa in på den arenan tillsammans med våra kunder. Vi ska bevaka nya marknadsmöjligheter och erbjuda våra kunder affärsmöjligheter och upplägg efter deras unika behov.

Kan du dela med dig av något utmärkande med Arqly?

Arqlys styrka är just att skapa hållbara och effektiva projekt som faktiskt blir av och inte förblir ett skrivbordsprojekt som aldrig får se dagens ljus. Under 2023 har vi påbörjat resan att ta helhetsansvar för projektleveransen i större projekt. Lite extra stolta är vi också över att vi under 2023 klivit utanför Sveriges gränser i samband med att vi breddat vårt erbjudande. För att skapa framgångssagor likt den resa Arqly genomfört under 2023 krävs uteslutande att man har engagerade medarbetare i alla lägen. Det kräver också att man som ledare vågar ta snabba och ibland obekväma beslut när situationen kräver det.

Avgörande för att nå projektframgångar är att vi som konsultpartner sitter på en förståelse för kundens projekt i alla delar. Även att vi skapar förutsättningar för projektorganisationen att utvecklas som organisation men också på ett personligt plan. Som ledare tycker jag det är extra viktigt att man är delaktig i projekten, för att kunna vara ett projektstöd i alla lägen. Nu ser jag mycket fram emot att fortsätta leda Arqly genom 2024 med siktet inställt på att skapa nya framgångar!

Hur arbetar Arqly med hållbarhet?

Arqly har hållbarhet högt upp på agendan. Vi har under 2023 skapat förutsättningar för ett nytt affärsområde inom miljö och hållbarhet. Vi kommer att sticka ut och profilera oss samt vägleda våra kunder mer aktivt inom hållbarhet under 2024, för att vi på riktigt ska känna att vi på Arqly bidrar till en hållbar utveckling för dagens invånare. Viktigast av allt är att vi är med och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling för alla kommande generationer som ska ta vid där vi slutar.

Hur samarbetar Arqly med sina uppdragsgivare?

Arqly är en lyhörd och aktiv partner, vi skapar inte ”egna” luftslott som inte är genomförbara för våra kunder. Vi har ständigt en aktiv dialog genom hela resan. Vi skapar hållbara projekt tillsammans med våra kunder, där vi tar hänsyn till sociala aspekter, miljöaspekter, unika kundaspekter samt även att projektet är ekonomiskt hållbart för alla intressenter.

Hur mäter Arqly kundnöjdhet, och vilka åtgärder vidtar ni för att säkerställa att era kunder är nöjda med era tjänster?

Arqly tror till 100% på att man ska ha en aktiv dialog med sina intressenter i alla lägen. På Arqly ser vi det som minst lika viktigt att ta reda på varför våra kunder är nöjda med just oss i stället för att bara fokusera på det omvända förhållandet.
Arqly med mig i spetsen tror inte på ”sterila” kundenkäter som inte ger någon som helst dialog med kunden.  En aktiv dialog är grunden för framgång. Vi föredrar en aktivt levande dialog med våra kunder och övriga intressenter.

Vilka spännande projekt har Arqly under kommande år, och hur ser du företagets framtid?

I Arqlys framtid ser vi mycket utveckling, inte minst kring energi och miljörelaterade projekt. Vi har en växande och ansvarstagande organisation som ser till alla intressenters behov och affär.

För oss är spännande projekt synonymt med kundens projekt! Det betyder att alla projekt oavsett storlek är spännande och viktiga för oss att ta oss an!

Ska jag lyfta ut något enstaka område så tror och hoppas jag att just Arqlys helhetserbjudande till marknaden kommer ta fart lite extra under 2024.

Arqly är en del av ED Gruppen. Tveka inte att höra av dig om du vill ha hjälp i ett projekt, eller om du är intresserad av att jobba hos oss.

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer