Linköping Konsert och Kongress

Vi har tagit fram ritningar på ett nytt glastak till Linköping Konsert och Kongress som just nu är under byggnation.

Den nya konstruktionen har en flackare lutning och möjliggör en bättre hantering av regnvatten från ovanliggande tak. Dessutom ger glaspartiernas nya indelning ett bättre ljusinsläpp. Även de glasade gavlarna får lite förändrat uttryck i och med den nya taklutningen. Arbetet är uppdelat i flera etapper, då man stegvis monterar ner befintligt glastak, flyttar med sig ställningar och tak för att sedan montera upp de nya glaspartierna. På bilderna syns både de befintliga glaspartierna som ska monteras ner, samt det nya, flackare glastaket som man fått på plats hittills.

Vi arbetar på uppdrag åt Lejonfastigheter.

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer