Linköping Konsert och Kongress

Vi har tagit fram ritningar på ett nytt glastak till Linköping Konsert och Kongress som just nu är under byggnation.

Den nya konstruktionen har en flackare lutning och möjliggör en bättre hantering av regnvatten från ovanliggande tak. Dessutom ger glaspartiernas nya indelning ett bättre ljusinsläpp. Även de glasade gavlarna får lite förändrat uttryck i och med den nya taklutningen. Arbetet är uppdelat i flera etapper, då man stegvis monterar ner befintligt glastak, flyttar med sig ställningar och tak för att sedan montera upp de nya glaspartierna. På bilderna syns både de befintliga glaspartierna som ska monteras ner, samt det nya, flackare glastaket som man fått på plats hittills.

Vi arbetar på uppdrag åt Lejonfastigheter.