Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning.

– Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på. Arqly står nu inför en spännande möjlighet att ta ansvar för och fortsätta utveckla vårt konsultutbud, för att bättre möta behoven hos både befintliga och potentiella kunder både internt och externt, säger Fredrich Strand, VD Arqly

Tillsammans kommer vi med vår 50 års gemensamma erfarenhet inom bygg och fastighet att kunna möta framtidens kundkrav på innovation, hållbarhet och attraktiva lösningar. Förvärvet möjliggör effektiva och smarta helhetslösningar tillsammans.

Vi blir en lokal byggkoncern med rikstäckande fokus och ett heltäckande kunderbjudande. Respektive bolag kommer att fokusera på sina kärnområden – nyproduktion för ED Gruppens dotterbolag ED Bygg och ROT-projekt för SEFAB. Vi skapar också en större flexibilitet utifrån marknadens efterfrågan. Byggbranschen utvecklas i snabb takt inom hållbarhet, effektiva energilösningar och innovativ teknik för ett effektivt byggande. Genom att tillsammans nyttja den kunskapen inom dessa områden för att leda utvecklingen framåt.

Arqly är din partner inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer.

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer