Johan Skärsand tillsätts som enhetschef för Bygg- och Projektledning Norrköping

Johan Skärsand tillsätts som enhetschef för Bygg- och projektledning i Norrköping.

Att leda ett kompetent team av medarbetare och tillsammans fortsätta vår tillväxtresa är det jag ser mest fram emot i min nya roll. Vi har pågående uppdrag av större karaktär, och ett flertal i uppstartsfasen. Detta har medfört att vi rekryterat personal under de senaste månaderna för att tillgodose dessa behov. Nu hoppas vi att utvecklingen för byggsektorn vänder uppåt igen så bostadsbyggandet ökar och med det ökar även behovet av våra tjänster.

Under förra året tog vi helhetsansvaret för ett byggprojekt, från vision till färdig produkt. Ansvaret har inneburit detaljprojektering, budget, upphandling samt samordning och genomförande.

Mindre arbetet för kunden, men ett större ansvar för oss som konsulter. Detta är något som vi tror kommer bli vanligare inom branchen då fler företag vill kunna fokusera på sin kärnverksamhet under byggprocess.

Roligt att arbeta i en koncern med framåtanda som går emot strömmen och investerar i lågkonjunktur, den inställningen är något som genomsyrar hela företaget vilket är väldigt positivt. – Johan Skärsand, Enhetschef Bygg- och projektledning Norrköping.

Tveka inte att höra av dig om du vill ha hjälp i ett projekt!

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer