Intervju med Cecilia

Nu har vi gått under det nya namnet Arqly i 6 månader. Vi passade på att ställa några frågor till vår VD Cecilia om varför hon gav sig på att ta sig an rollen som VD för ett byggkonsultbolag!

Varför valde du att ta dig an jobbet som VD för ett byggkonsultföretag för ca 2 år sedan? 

Det var flera olika anledningar. Dels att det var ett byggkonsultföretag med en sådan bredd från konstruktion, projektledning till arkitektur. Jag är som person väldigt nyfiken och öppen för att lära mig nya saker. Jag trivs väldigt bra med de dagar jag kommer hem från jobbet och känner att jag lärt mig något nytt. Det var just det jag såg med den här koncernen att det finns mycket jag kan lära mig och där det fanns en utmaning i att det var 8 olika bolag under 4 varumärken och flera olika städer. Det gjorde att jag kände att här kan jag bidra med mitt ledarskap, att faktiskt försöka skapa någon form av lagkänsla. Att vi kan enas om vart vi är på väg och därmed skapa kraften av att göra det tillsammans.

Vad har hänt med koncernen under tiden du har varit VD? 

Jag tyckte att det var svårt att förhålla sig till att vi var olika bolag och varumärken. Jag blev därför väldigt glad när jag ställde frågan på medarbetardagarna 2019 om vi verkligen skulle ha det så och alla var överens om att vi ville ha ett nytt gemensamt varumärke.

Där var det återigen kul att få lära sig nya saker då vi började i princip om från scratch med ett helt nytt namn och fusionering då vi inte tog med något gammalt med oss, förutom våra medarbetare som har varit och är hela grunden för arbetet.

Vissa kanske tycker att vi valde ett omständigt sätt att göra det på i och med att vi har valt att låta medarbetarna vara så aktiva i processen, men jag tror på riktigt att det är det bästa sättet att göra saker på. Att låta medarbetarna vara med och påverka. Sen att det såklart innebär det inte att alla får vara med och bestämma men det innebär i alla får säga vad man tycker och ge sin input i processen.

Att vi trots en pågående pandemin och dess utmaningar har lyckats fusionera 8 bolag och samlats under ett och samma varumärke är något jag är stolt över. Pandemin har även fått oss att arbeta bättre mellan städerna då vi nu varje månad har möte där samtliga medarbetare medverkar och får samma information samtidigt. Tidigare har de skett i respektive företag. Vi har också infört ”Arqly lab” där vi varje månad processar en fråga i workshopformat. Resultatet mejlas till mig och jag ser till att vi arbetar vidare med det och att det så småningom implementeras i vardagen.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb? 

Det roligaste är att oavsett vilka utmaningar vi står inför så är medarbetarna med mig. Vi är långt gånga i vår varumärkesresa men har fortfarande ett arbete framför oss. Fortsättningen framåt är att ta fram en gemensam målbild och att sätta en företagskultur. Detta är något vi arbetar fram tillsammans. Min vision är att vi ska ha en kultur, The Arqly Way, som alla medarbetare skriver under på  och lever upp till. Förenklat kan vi kalla det för ”självledarskap”

Så svaret på frågan är att det roligaste med mitt jobb är mina medarbetare. Att ingen sätter sig på läktaren, utan tvärtom – tar på sig matchtröjan och spelar som ett lag, tillsammans mot gemensamt mål.

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer