Hur kan vi göra ditt byggprojekt smidigare? 


Har du en verksamhet som du vill utveckla men din expertis är något helt annat än att leda byggprojekt? Vill du utreda möjligheterna att bygga ett nytt hotell, bygga en ny fabrik eller behöver du anpassa befintliga lokaler efter nya förutsättningar?  
 
Vi kan hjälpa dig med allt ifrån exploatering och projektutveckling fram till färdig byggnad. Med hjälp av Construction Management hjälper vi dig som byggherre under hela projektets gång, från vision till färdig byggnad. Vi arbetar utifrån dina intressen och handlar löpande upp olika entreprenörer på delad entreprenad. Detta gör projektet mer flexibelt och att vi konkurrensutsätter varje del.  

Hur brukar det gå till? 

Vision  
Du kontaktar oss med en vision, exempelvis ”Vi vill utveckla vår fabrik och behöver en tillbyggnad” alternativt ”Vi vill utöka vår hotellverksamhet i Norrköping”. 
 
Utredning 
Vi utreder möjligheten att bygga till inom befintlig tomt, vi ser över om det påverkar detaljplanen alternativt letar vi upp en ny fastighet som passar dina behov. Vi presenterar löpande olika tidiga kalkyler för olika alternativ. 

Projektering 
Inom projekteringsledning på Arqly är vi duktiga på att se helheten och skapa engagemang genom hela projekteringsskedet, så att alla aktörer samspelar och rör sig mot samma mål. I utvecklingsfasen tar vi på Arqly ansvar från det tidiga skedet av projekteringen, när idén börjar ta form – fram till färdiga bygghandlingar. Under arbetets gång ansvarar projekteringsledaren för att krav och mål blir uppfyllda, är med vid upphandlingen, tar fram riskanalyser och ser till att lagar och regler följs.   

Kalkyl 
Vi hjälper dig att ta fram en kalkyl för olika skeden och identifierar kostnadskritiska moment. Våra projektledare har lång erfarenhet av kalkyler, både för anläggnings- och husprojekt och de tekniska installationer som ofta ingår. Vi kan hjälpa till att hitta alternativa lösningar för att projektet ska bli både kostnadseffektivt och miljömedvetet. 

Upphandling 
Vi handlar upp de kompetenser som krävs under delad entreprenad. Detta gör att vi konkurrensutsätter varje del för att du ska få det bästa priset till ditt byggprojekt.

Byggnation 
Våra bygg- och projektledare jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare, med ett prestigelöst och långsiktigt förhållningssätt. Under byggtiden tar våra byggledare vid och ser till att projektet går framåt enligt tidplanen, gör kontroller, ansvarar för budget och ger dig full inblick i ekonomin. I projekt kan vi även ta på oss rollen som Bas P/Bas U och/eller KMA-samordnare.   

Besiktning 
Arqly hjälper dig med besiktning av olika typer, så att du kan känna dig trygg med att alla avtalade arbeten har blivit genomförda. Vi utför och samordnar entreprenadbesiktningar inom bygg, plåt, vvs, el/tele och mark.   

Inflytt 
Efter överlämning av projektet finns vi kvar som stöd till dig under garantitider och förvaltning av ditt byggprojekt. 

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss, hör av dig till Fredrich Strand för med info!

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer