Hur jobbar vi med skolor?

Barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid i skolan och den är därför en av samhällets viktigaste byggnader. För att skapa de bästa förutsättningarna för unga att trivas, utvecklas, leka och lära så krävs det god planering och gestaltning av byggnaden. På Arqly har vi lång erfarenhet och tradition av att arbeta med skolarkitektur och det finns många aspekter att ta hänsyn till för att utforma en bra skola.

Lärandemiljö

Med utgångspunkt i aktuell verksamhet, storlek och ålder på barngrupper anpassar vi den gestaltade miljön. Det ska finnas möjlighet och yta för lärarna att dela upp klasser i mindre grupper, för att skapa goda förutsättningar för olika typer av lärande, både i grupp och enskilt.

Det är viktigt att göra sunda materialval, som har bra hållbarhet, bidrar till friska inomhusklimat och hjälper till att skapa goda akustikförhållanden. Skolor kan stundtals vara bullriga och högljudda, men väljer man rätt material och inredning kan man skapa en bra och välfungerande ljudmiljö. Även arbete med fönstersättning och goda ljusförhållanden är viktigt. I samband med detta måste man också vara medveten om utomhusmiljön, och undvika att bygga in distraktionsmoment som tar för stort fokus från skolarbetet.

Trygghet

Skolor ska utformas som trygga, funktionella och inkluderande miljöer för barn och unga med olika typer av förutsättningar. För att skolan ska upplevas som trygg arbetar vi ofta med tydliga flöden och rumssamband som är lätta att förstå. Det gäller oavsett om man rör sig i byggnaden varje dag eller om det är ens första besök. För att ytterligare tydliggöra användningen och rörelsen genom byggnaden arbetar vi gärna med färgkoder på exempelvis dörrar, golv, väggar. Det ska vara tydligt vart man ska gå och var man hör till. Överblickbarhet för vuxna är också viktigt att ta med sig i utformningen av byggnaden. Både barn och vuxna kan känna sig trygga i att det inte finns skymda hörn där de vuxna inte har koll på vad som sker. Skolan ska alltid vara en trygg plats i ett barn liv.

Barnens perspektiv

Man får inte glömma att det i huvudsak är barn man bygger för. Det kan resultera i exempelvis lägre, anpassade möbler, eller dörrar som är lätta att öppna för även en liten person. Oavsett om det är unga eller lite äldre elever så ska de känna att de kan röra sig självständigt och fritt i byggnaden.

Lekfullhet är också viktigt att få med, att miljön uppmuntrar till lek och kreativitet. Det kan handla om en spännande fönstersättning eller en koja under en trappa. Det är viktigt att det finns lite flexibilitet och att man kan låta leken ta plats i lokalerna. I byggnaden ska det finnas tydliga ramar, men med en mjukhet och välkomnande känsla. I utformningen är vi alltid måna om detaljer. En fördel med skolor som har utformats med kärlek och omsorg är att de troligtvis kommer tas väl omhand och bli behandlade med respekt. Detta kommer också bidra till en tryggare miljö.

Arbetsplats

Skolan är inte bara en plats för eleverna, utan också en arbetsplats för många lärare och övriga resurser. För att lärare ska kunna göra sitt arbete ordentligt krävs bra förutsättningar och möjlighet för planering, vila, reflektion och möten. Precis som i undervisningsmiljöerna kräver personalytorna god akustik, dagsljusförhållanden och genomtänkta material/kulörval. I den gestaltade miljön vill vi skapa de bästa förutsättningarna för lärare att ge barn och unga bästa möjliga skolgång.

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med skolor, eller har ett roligt projekt på gång? Hör av er till Tove!

Här kan ni se några av våra skolprojekt

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer