Hur jobbar vi med Hotell?

Vi har under året varit med och tagit fram bygghandlingar för hotell- och konferensprojektet Tellus 5 i Södertälje. Hotellet kommer sträcka sig över 16 våningar och kommer utöver 200 gästrum även inrymma restauranger, träningsanläggning, lounger, konferens och en skybar med vidsträckt utsikt över staden.

På Arqly har vi stor erfarenhet av att jobba med hotell- och konferensbyggnader. Vi hjälper gärna till ifall ni behöver hjälp med ett projekt.

 

Det som är viktigt att ha med sig vid utformningen av en hotellbyggnad är att vara lyhörd mot beställaren och dennes visioner och koncept. Vi jobbar gärna nära dom som slutligen ska äga och driva verksamheten. Det är dom som har bäst koll på marknaden och hur dom ser på sin affärsverksamhet. Sedan är det vår uppgift att skapa en arena för dom att verka på. Därför lyssnar vi alltid noga på deras tankar och idéer innan vi kokar ner och omsätter dessa till en fysisk miljö.

Utöver att skapa en fin kundupplevelse för gästerna så ska byggnaden också fungera som en bra arbetsplats för många anställa. De ska också ha bra flöden och enkelt komma åt att utföra sina olika uppgifter. I entréerna är det viktigt att personalen har överblick, och koll på vilka som kommer och går. För gästerna är tydlighet ett ledord. Det ska vara enkelt och logiskt att orientera sig då det för många är deras första besök i byggnaden.

Hotell kan ofta vara svåra att hitta i, och det är ofta långa korridorer med många dörrar. Fördelen med Tellus var att det utformades högt och smalt i stället för lågt och utbrett. På så sätt kan rummen samlas i närhet till hiss och trapphus och det blir inte för många rum på samma våning. Allt känns nära. Dessutom avslutades korridorerna i Tellus med stora fönster. Dels för vacker utsikt och ljusinsläpp, men också för att bidra till bra orienterbarhet.

Tillsammans med våra inredningsarkitekter kan vi ta fram förslag på inredning, färg och material. Vi har stor kunskap om hur material slits och används. Inom just hotell kommer materialen utsättas för mycket slitage och snabbt påverka helhetsintrycket av ett rum. Därför är det viktigt att med omsorg väja material som är lätta att ta hand om och som håller över tid. Dessutom tar det lång tid från det att tanken på ett nytt hotell väcks tills det faktiskt är byggt och färdigt. Därför gäller det att välja material och färger som inte så snabbt går ur tiden. De ska kännas relevanta och moderna länge. Det ska inte finnas ett behov av att på en gång byta ut.

Sedan finns det praktiska krav inom t.ex. akustik och brand som måste tillgodoses. Där är vi på Arqly bra på att hitta kostnadseffektiva lösningar och att tidigt få med oss de krav som kommer bli aktuella, för att inte behöva tumma på designen i ett senare skede, utan istället integrera olika lösningar i utformningen.

 

Behöver ni hjälp med arkitektur, projektledning eller konstruktion för ett hotellprojekt? Vi kan ta ansvar för vissa delar eller ta helhetsansvar för en nyckelfärdig byggnad, från detaljplan till inflytt.

Hör av er till Linnéa Holmberg

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer