Energioptimering av flerbostadshus

Under året har vi på Arqly startat upp affärsområde Energi & Teknik  där Lennie Forså jobbar som chef. Han har lång erfarenhet som projektledare inom energi- och VVS-projekt. Exempel på projekt vi utför är energioptimering av flerbostadshus. 

Projekt är ett flerbostadshus från 60-talet. För att förbättra driftsekonomin på husen har det installerats återvinning på frånluften samt spillvattenåtervinning som är parallellt kopplade till en värmepump. Denna lösning har givit fastighetsägaren en direktavkastning på sin investering om dryga 8%.

Vi började arbetet med att utreda fastighetens beskaffenhet vad fanns för möjligheter till teknisk lösning. Därefter togs en kalkyl fram men en tillhörande handlingsplan där samtliga moment tydligt presenterades. Efter att ett investeringsbeslut tagits så skötes hela projektet från början till slut av samma person som utfört utredningen av fastigheten. Detta är ett bra koncept som inger trygghet till uppdragsgivaren.

Efter en periods drift upprättades det en efterkalkyl för att tillse så att energikalkylen håller och att vi efterlever det vi skapat.

Denna applikation kan även användas i industrins olika segmentet där man generellt är dålig på att ta tillvara på sin överskottsenergi och man dessutom har ett behov i någon form. Därför är vårt största fokus att hitta den mest innovativa lösningen för varje enskilt fall oavsett om det rör sig om ett sjukhus, sporthall, simhall eller flerfamiljs hus bara för att nämna några tänkbara objekt.

Hör av dig om du vill ha hjälp att energioptimera din fastighet. Vi kan hjälpa dig både vid om- och nybyggnation!

Just nu söker vi en Energiexpert då vi vill stärka vårt affärsområde Energi & Teknik. Du är med i ett tidigt skede och kommer vara med och utveckla affärsområdet framåt.

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer