Drömmer du om att bygga nytt, bygga till eller bygga om?

På Arqly finns ett brett spektra av kompetenser inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Vi erbjuder nu tjänster till dig som privatperson när du vill ha hjälp med din dröm. 

Vi tillför specialistkunskap till små och stora projekt, längs hela vägen eller vid utvalda etapper. Vi gör allt från att hjälpa dig med din uteplats, trädgårdsplanering och altanbygge till att ta helhetsansvar för ditt drömhus hela vägen fram till inflyttning. Oavsett om du behöver någon som kan ta på sig rollen som KA, rådgivning inom byggnadskonstruktion eller en klippa som driver hela projektet, kan du vända dig till oss.   

”Vi ser att det är en växande marknad där du kanske inte har tid, kunskap eller ork helt enkelt viljan att göra det själv. Då finns vi där som en professionell part. Vi erbjuder hela vårt tjänsteutbud till dig som privatkund” berättar Cecilia Aldén, VD.   

Oavsett var du finns, kan vi hjälpa dig att förverkliga din idé. Våra kontor och medarbetare finns i Norrköping, Linköping, Nyköping, Halmstad, Stockholm, Ludvika, Borlänge och Västervik, men vi stannar inte där. Vi finns där du behöver oss. Vårt avtryck hittar du i hela landet. I nytänkande stadskvarter, lummiga parker och inspirerande rum.   

Vi startar med ett möte där du berättar vad du vill ha hjälp med. Därefter tar vi fram en uppdragsbeskrivning där det framgår vad som ingår i just ditt projekt. Du kan senare känna dig trygg med att vi upprättar tidplan och betalningsplan och har löpande kontakt så du har full koll under hela projektets gång. 

Hör av dig, vi är nyfikna på din dröm! Kontakta Johan och berätta mer om din idé. 

Johan Dahlqvist
johan.dahlqvist@arqly.se
010-516 26 42

 

 

Här är ett exempel på hur de kan gå till: 

Informationsmöte
Vi börjar med ett informationsmöte att du beskriver dina tankar och visioner om ditt projekt och där vi berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Uppdragsbeskrivning med tidplan och budget
Efter startmötet tar vi fram en uppdragsbeskrivning av projektet. Detta för att ta fram vad just du vill ha hjälp med i ditt projekt, om det gäller rollen som KA, rådgivning inom byggnadskonstruktion eller om du vill ha hjälp att driva hela projektet till mål. Här tar vi även fram en tidplan och budget för hur arbetet ska ske framåt. 

Skisser
Vi arbetar fram skisser efter dina önskemål som stämmer överens med detaljplan och gällande byggregler. Därefter diskuterar vi dessa tillsammans med dig för att få en lösning som du känner dig nöjd med.  

Bygglov
När vi har skisserna klara så att du känner dig nöjd med dessa tar vi fram ett bygglov.   

Projektering 
Arqly bjuder in övriga konsulter som behövs i projektet enligt uppdragsbekräftelsen och gör detaljerade ritningar som vi kan använda för att bygga.  

Bygg- och projektledning
Under projektets gång har vi på Arqly en nära dialog med dig som kund och entreprenörerna som bygger projektet. Vi följer upp arbetet och ser till så att tidplanen efterföljs. 

Besiktning
När projektet är färdigt gör vi en besiktning som ser till att avtalade arbeten är utförda på ett fackmannamässigt sätt. 

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer