Behöver du uppdaterat och digitalisera dina ritningar för ett projekt?

På Arqly ritar vi inte bara nytt, utan vi arbetar också mycket med om- och tillbyggnationer. För att kunna arbeta med befintliga byggnader så krävs det ett uppdaterat och digitalt ritningsunderlag. Det är något som vi på Arqly kan hjälpa till med att ta fram.

Vi har pratat med Håkan hos oss som är expert på  att mäta in befintliga fastigheter.

 

Vad är en relationshandling?

Relationshandlingar är ritningar som speglar verkligheten. Efter ny-, om- eller tillbyggnation är det viktigt att uppdatera ritningarna så att de stämmer överens med hur det verkligen blev byggt.

Många ombyggnationer eller förändringar i en byggnad utförs utan att någonsin hamna på en ritning. Ofta är bara på relationshandlingen man fångar upp dessa. Alternativt har man flera enskilda ritningar som aldrig sammanställs, och därför blir lätta att missa eller tappa bort. Det bästa är att se över det befintliga ritningsmaterialet man har och jämföra med verkligheten, för att skapa ett så bra och korrekt underlag som möjligt.

 

Varför är det viktigt att ha uppdaterade relationsritningar?

Det är viktigt att ha underlag som stämmer. Dessa kan komma att nyttjas inte bara av en arkitekt eller byggare, utan även konsulter inom el, vs, vent eller inredning. Genom att redan från början ha korrekt underlag så sparar man både tid och pengar.

Dessutom är kontrollmätt underlag smidigt att ha för att beräkna ytor. Det kan handla om att sätta en hyra, sätta pris för städning, eller beräkna pris för byte av material/ytskikt.

Det går snabbt när man vill få information från ritningen, och man har ett uppdaterat och digitalt ritningsunderlag när man väl ska göra en förändring i byggnaden.

 

Hur går det till när man mäter in?

Med lasermätare, måttband och tumstock går vi runt på plats och mäter, med noggrannhet på kundens önskemål. Därefter ritas ytorna upp digitalt, alternativt justeras om det redan finns digitalt underlag att tillgå. Som kvalitetssäkring, och för att säkerställa att allt kommit med och blivit korrekt ritat kan man även ta ett sista besök och ta kontrollmått.

 

3d-scanning  och punktmoln

I vissa fall kan det vara mer lämpligt att mäta in en byggnad med 3D-scanning. Fördelen med det är att man på en gång får en helhetsbild då man får upp hela byggnaden i 3d samtidigt. Dessutom får man hög exakthet på inmätningen.  Man får med sådant som kan vara svårt att få exakt för hand, t.ex. vinklar som inte är helt räta eller ytor som är svåra att komma åt. Det är också en stor fördel att man får koordinater på inmätningen och får koll på byggnadens exakta placering i världen.

Det finns flera olika sätt att göra en 3D-scanning på.  Gemensamt för dessa är att man använder laser, antingen stående på mark eller via en drönare. Med lasern mäter man in miljontals punkter som tillsammans skapar ett så kallat punktmoln. Punktmolnet kan sedan användas för att rita upp en 3d-modell i valfritt ritprogram.

 

Vill du ha hjälp i ett projekt? Hör av dig till Linnea Holmgren 

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer