Arqly växer | Nyköping 

2020 anställde vi Ludvig Svehn för att starta upp vår verksamhet i Nyköping. Idag har vi 8 st medarbetare på plats och en stark Bygg- och projektledningsenhet. Förutom att vi kan erbjuda tjänster inom Bygg- och Projektledning kan vi erbjuda specialistkompetens inom Väg och anläggning och EL. 

I slutet på 2022 flyttade vi till ett helt eget hus, Sankta Annehus med utsikt över Nyköpingsån. Söderstaden är vår hyresvärd och vi är superglada över att få verka och utvecklas vidare inom detta unika hus. 

Nu är vi 8 st medarbetare på plats, där de senaste tillskotten är Michael Lindman med erfarenhet som KA och Marcus Forsvik med erfarenhet som projektledare från större bostadsprojekt, samverkansprojekt och även Rot och bostadsanpassningar. Vi arbetar tätt med Arqlys övriga kontor och kan även erbjuda tjänster inom Arkitektur och Byggnadskonstruktion.  

Jag skulle säga att det i första hand är tack vare mina duktiga kollegor som det ser ut som det gör idag, vi är ett bra team med en stor och bred kompetens där vi ofta kompletterar och stöttar varandra i våra olika projekt – Ludvig Svehn, Chef Bygg- och Projektledning Södermanland.

Det roligaste och viktigaste som jag sett under Arqlys utveckling i Nyköping är att vi genom lyckade och väl genomförda projekt fått fortsatt förtroende hos våra beställare, vilket jag skulle säga är en viktig faktorerna till en god utveckling.“ Fortsätter Ludvig. 

Nästa steg blir att utöka kontoret med våra övriga affärsområden Arkitektur och Byggnadskonstruktion. 

Är du sugen på att hjälpa oss att utveckla Arqly så är du välkommen att höra av dig.

För mer info, kontakta: 

Fredrich Strand
VD/CEO
fredrich.strand@arqly.se
010-516 26 51  

Ludvig Svehn
Chef Bygg- och Projektledning Södermanland
ludvig.svehn@arqly.se
010-516 26 57 

Tjänster vi erbjuder i Nyköping: 

Byggledning | Projektledning | Projekteringsledning | Entreprenadbesiktning El | Förstudier | Hållbarhetsstrategier | Investeringsprojekt | KA-uppdrag | Utredningar El och Energi | Verksamhetsanpassningar | TA-planer | Drift och underhåll | 

Typ av projekt vi har erfarenhet av: 

Bostäder | Förskolor | Idrottshallar | Kommersiella byggnader | LSS-boenden |  Mark och Anläggning | ROT-projekt | Skolor | Stadsutveckling | Simhallar   

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer