Kontoren i Dalarna

Arqly har två kontor i Dalarna. På Garvarns torg, Storgatan 11B, hittar du vårt kontor i Ludvika, och i Borlänge sitter vi på Borganäsvägen 42.

På de två kontoren arbetar arkitekter, projektledare, byggledare och tillgänglighetssakkunniga. Vi är i dagsläget 10 personer på plats.

 

Arqlys historia i Dalarna går tillbaka till tiden då företaget gick under namnen GKAK och Byggkoordinator. Genom ett gemensamt projekt påbörjades ett samarbete med Byggkvalitet i Dalarna AB vilket så småningom ledde till ett uppköp av nämnt bolag hösten 2008. Bolagen bytte namn till Byggkoordinator i Dalarna AB och volymen låg åt byggledning/besiktning. Ansvarig för bolaget blev vår kollega Johan Skoog. Två år senare startades även GKAK upp som ett nytt bolag vilket ledde till en utökning av verksamheten även på arkitektsidan. Det första kontoret i Dalarna var beläget i Ludvika och 2016 utökades verksamheten till ett kontor i Borlänge också. Ledorden på den tiden var ”Det lilla kontoret med den lokala förankringen”, och trots att kontoren vuxit sen dess så finns andemeningen kvar. Fokus ligger på personligt bemötande med kunder och en kontinuitet i samarbeten med beställare.

 

Borlängekontoret flyttade in i sina nuvarande lokaler mitt på Sveatorget i december 2019. Ursprungligen var lokalen en bank och i källaren finns fortfarande de gamla bankvalvsväggarna kvar. Inför inflytten byttes alla ytskikt och inredning och idag arbetar där 5 kollegor. När du kommer in i entrén möts du av musik som ljuder från en LP-spelare och trots att musik från 60-70 talet är favoriten så får man gärna komma med önskemål!

Ludvikakontoret sitter i en helt nybyggd lokal som stod färdig 2021. Bredvid entrén syns den stora muralmålningen föreställande dalahästar som uppfördes i samband med Ludvika Kommuns 100-årsjubileum. Flera kollegor har varit med och ritat på den nya lokalen och det är våra inredare på Arqly som stått för inredning och färgsättning. Idag jobbar 4 av våra kollegor här.

 

Idag finns på Arqly i Dalarna mycket och bred kompetens, i en sammansvetsad grupp. Det finns möjlighet att utvecklas och testa på nya roller och uppgifter. Tillsammans kan vi erbjuda tjänster inom arkitektur, byggledning och kalkyl. Vi har certifierad personal för besiktning och tillgänglighet. Uppdragen vi jobbar med är blandade, inget projekt är det andra likt. Detta gör arbetsdagarna roliga och varierade och man får många möjligheter att lära sig nya saker, både i projekten och av varandra.

Ett exempel på ett projekt vi nyligen ritat på är ett typhus för LSS-boende till Borlänge Kommun. Det var ett anbud tillsammans med Byggpartner där förslagen utvärderades med fokus på planlösning, estetik och ekonomi. Ett boende som håller på att byggas just nu fick anpassas efter en mycket speciell tomt. Bland annat stod en av Dalarnas (ev. även nordens) äldsta lind på tomten som man blev tvungen att visa hänsyn till och anpassa sig efter.

 

Vi har erfarenhet från många olika typer av projekt, som bostäder, skolor och industribyggnader. Historiskt har fokus legat på industri som blandats upp med såväl privata som kommunala beställare. Vi har samarbeten med många trogna, återkommande kunder. Detta i kombination med nyknutna kontakter gör att vi går stick i stäv med rådande marknadsläge och ser positivt på framtiden.

 

Är du intresserad av att arbeta med oss?

Hör av dig till Robert Emmoth!

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer