Arqly etablerar affärsområde arkitektur i Linköping

Vi tar nu klivet och etablerar affärsområdet Arkitektur i Linköping! Vi anställer Sofia Hydén som med sin långa erfarenhet som landskapsarkitekt senast kommer från AFRY och White Arkitekter. Sofia är tidigare van att arbeta med olika typer av projekt bland annat med rstudier, gestaltningsprogram, idékoncept och medborgardialoger i tidiga skeden likväl som gestaltning. Hon har även erfarenhet av projektering av torg, parker, bostadsgårdar, lek-, utbildning och vårdmiljöer.

 

”Jag och Sofia har arbetat tillsammans tidigare och jag ser fram emot att göra det igen. Sofias engagemang i projekten, arkitektoniska lösningar med hög kvalitet, alltid med kunden och slutanvändaren i fokus går hand i hand med hur vi på Arqly arbetar, säger Julia Svärd, Affärsområdeschef på Arqly. 

 

“I och med rekryteringen av Sofia så etablerar sig Affärsområde Arkitektur i Linköping där vi sedan länge finns med projekt- och byggledning, kalkyl samt installationssamordning. Detta är ett led i vår tillväxtresa och vårt mål som är att vara en stark lokal aktör i fjärde storstadsregionen”, säger Cecilia Aldén, VD på Arqly 

 

“Som kund hos oss har du självklart alltid tillgång till hela vårt tjänsteutbud inom koncernen”, fortsätter hon 

 

Arqly är din partner inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer. Lyhörda för både din dröm och din verklighet skapar vi en samtid och framtid värd att längta till. 

 

För mer info, kontakta: 

Cecilia Aldén 
VD
010-516 26 06
cecilia.alden@arqly.se

 

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer