Bygga bostäder

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med bostadsprojekt. Under de senaste åren har vi blivit extra duktiga på att få byggstart på

Läs mer

Partnering

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med partnering / samverkan och vi ser det som en möjlighet att tillsammans arbeta mot ett

Läs mer

Boende enligt LSS

När vi på Arqly projekterar ett LSS-boende strävar vi efter att skapa en hemtrevlig och trygg miljö som främjar självständighet, delaktighet och social gemenskap. Vi tar

Läs mer

Arkitekt i Norrköping

Arqly är din arkitekt i Norrköping. Oavsett projekt lägger vi alltid stor vikt vid samspelet mellan god arkitektur, ekonomi och hållbart samhällsbyggande. Vi tar även

Läs mer

Torshagshuset & Spinneriet

Vi har fått förtroendet av Torshags Fastighets AB att fortsätta den påbörjade förädlingen av Torshagshuset och intilliggande Spinneriet. Dessa byggnader är gedigna äldre industribyggnader i

Läs mer