Från servettskiss till slutbesiktning

Arqly är med dig på hela resan. Från första visionen, till verklighetens klara konturer och den färdiga byggnaden. Vacker, smart och hållbar för generationer.

Kvinna jobbar

 

På Arqly finns ett brett spektra av kompetenser inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Våra konsulter tillför sin specialistkunskap till små och stora projekt, längs hela vägen eller vid utvalda etapper.

Vi gör allt från färgsättning av kontor till planering av hela stadsdelar. Oavsett om du behöver råd av någon som har koll på tillgänglighetsfrågor, expertkunskap inom dimensionering eller en klippa som driver hela projektet, kan du vända dig till oss.  

Ett engagemang som märks

Under projektets gång finns vi nära dig som uppdragsgivare. I varje steg kan du luta dig mot vår samlade kompetens och gedigna erfarenhet. Du kan lita på att vi alltid levererar lika mycket kreativitet som struktur. Vårt engagemang kommer du märka i varje detalj.

Engagerad kompetens

Spetskompetenserna på Arqly är många. Det gör att vi kan matcha rätt expertis till varje fas i ditt projekt. Oavsett vilken spets du behöver får du alltid en erfaren specialist, lyhörd för din vardag och mån om att överträffa dina förväntningar. Så skapar vi byggnader, och relationer, som håller.

Engagerad estetik

God arkitektur och estetiskt tilltalande miljöer får människor att trivas och må bra. Därför präglas våra projekt av ambitionen att skapa något vackert, spännande och intressant. För att vi bryr oss om människors vardag.

Engagerad struktur

Smidiga processer, smarta digitala arbetssätt och ett samverkande förhållningssätt,  där alla strävar åt samma håll, är utmärkande för hur vi jobbar. Det skapar effektiva projekt där alla har förståelse för helheten och koll på detaljerna.

Gatuvy på en byggnad

Smarta digitala lösningar

Smarta digitala lösningar är en självklar del av vår vardag. Vi arbetar bland annat med BIM – Building Information Modelling, digitala 3D-modeller för att projektera, visualisera, simulera och samarbeta i projekten. För oss är BIM ett smidigt sätt att samla stora mängder information och göra den mer lättillgänglig för alla. För dig som kund innebär det en större helhetssyn, bättre kontroll på kostnaderna och högre kvalitet.

Person skriver i skissblock

Hållbart hela vägen

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Det innebär bland annat att vi alltid tänker långsiktigt, arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och skapar byggnader som håller för generationer. Genom våra certifierade kvalitets- och miljöledningssystem ser vi till att uppsatta krav på kvalitet och miljö hålls genom hela projektet.

Vi är kvalité- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Tjänster

Arkitektur

Arqly jobbar inom hela fältet av arkitekttjänster, från stadsplanering till projektering och inredning. Vi utformar vackra byggnader, smarta arbetsplatser, inspirerande skolor och harmoniska utemiljöer. Alltid funktionellt, estetiskt och hållbart. 

På Arqly finns mångsidiga, nytänkande arkitekter med ett genuint engagemang i din vardag och verklighet. 

Byggnad

Tillsammans med våra uppdragsgivare utformar Arqly byggnader där människor kan leva, jobba och bo. Funktionellt idag, och varaktigt för framtiden. Oavsett projekt lägger vi alltid stor vikt vid samspelet mellan god arkitektur, ekonomi och hållbart samhällsbyggande. Våra arkitekter tar även uppdrag där vi med respekt för en befintlig byggnads inneboende kvaliteter gör smarta anpassningar för dagens krav på tillgänglighet och hållbarhet.

Inredning 

Arqlys inredningsarkitekter skapar inspirerande, funktionella och estetiskt tilltalande inomhusmiljöer. Alltid anpassade för dina behov och din verksamhet. Tillsammans med dig tar vi fram inredning och lösningar som håller hög kvalitet och matchar alla krav på ekonomisk, ekologisk och estetisk hållbarhet.

Landskap 

Arqlys landskapsarkitekter utreder och gestaltar yttre miljöer och grönområden, alltid med ett hållbart synsätt och människans behov i centrum. Vi tar oss an stora och små uppdrag, allt från tidiga skeden till projektering och underlag till förvaltning av utemiljö.

Glasögon i förgrunden och personer som jobbar i bakgrunden

Bygg- och Projektledning

Arqly tar ansvar för helheten i projektet och dess omvärld. Vi planerar, leder och samordnar alla steg, ända fram till mål. Speciellt skickliga är vi på att leda stora, komplexa projekt men vi jobbar även i mindre projekt. Alltid med samma engagemang.

Bygg- och projektledning 

Arqlys projektledare tar ansvar för och driver ditt projekt, från idé till färdig byggnad. Under byggtiden tar våra byggledare vid och ser till att projektet går framåt enligt tidplanen, gör kontroller, ansvarar för budget och ger dig full inblick i ekonomin. Våra projekt- och byggledare jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare, med ett prestigelöst och långsiktigt förhållningssätt. I projekt kan vi även ta på oss rollen som Bas P/Bas U och/eller KMA-samordnare.

Installationssamordning 

Vi på Arqly optimerar din anläggning för en effektiv drift, till en så låg kostnad som möjligt. Hos oss finns installationssamordnare med bred helhetssyn och djup förståelse för dagens komplexa system. Vi är med vid upphandlingen, följer upp arbetet under produktionen och ser till att driften kommer igång enligt tidplanen. Alltid med målet hålla kostnaderna nere och effektivisera energiåtgången.

Projekteringsledning 

I utvecklingsfasen tar vi på Arqly ansvar från det tidiga skedet, när idén börjar ta form – till färdiga bygghandlingar. Arqlys projekteringsledare är duktiga på att se helheten och skapa engagemang i projektet, så att alla aktörer samspelar och rör sig mot samma mål. Under arbetets gång ansvarar projekteringsledaren för att krav och mål blir uppfyllda, är med vid upphandlingen, tar fram riskanalyser och ser till att lagar och regler följs.

Byggarbetsplats

Byggnadskonstruktion

Konstruktion  

Arqly erbjuder tjänster inom konstruktion och 3D-projektering. Vi arbetar med allt från små detaljer till helhetsansvar som huvudkonstruktör. Våra konstruktörer har gedigen förståelse för såväl möjligheter som utmaningar inom produktionen. Det gör att vi kan garantera att våra konstruktionslösningar alltid fungerar optimalt i verkligheten.

Specialistområden

Besiktning  

Arqly hjälper dig med din entreprenadbesiktning, så att du kan känna dig trygg med att alla avtalade arbeten har blivit genomförda. Vi utför och samordnar entreprenadbesiktningar inom bygg, plåt, vvs, el/tele och mark.

Fukt

För oss på Arqly är det självklart att bygga långsiktigt och skapa miljöer där människor mår bra. Det handlar om friska hus och sunda inomhusmiljöer. Vi ser till så att ditt projekt planeras och genomförs på ett fuktsäkert sätt. Våra fuktsakkunniga är med genom hela byggprocessen och erbjuder tjänster inom byggteknik, byggfysik och fuktteknik.

Arqly genomför även fukt- och miljöutredningar för inomhusmiljö. Våra konsulter undersöker om det finns byggtekniska brister som kan påverka inomhusmiljön. De ger också förslag på hur de kan lösas och vad det skulle kosta.

Ta fram kalkyler

Inför en byggnation kan vi på Arqly hjälpa dig att ta fram en kalkyl för olika skeden och identifiera kostnadskritiska moment. Vi har lång erfarenhet av kalkyler, både för anläggnings- och husprojekt och de tekniska installationer som ofta ingår.

Statusinventering  

Arqly hjälper dig som är fastighetsägare att få en god överblick av fastighetens skick och riskkonstruktioner. Vi kan ta fram underhållsplan, åtgärdsplan och kostnadsförslag – för att du enkelt ska kunna planera underhåll och eventuella åtgärder.  

Miljöinventering

Arqly hjälper dig som är fastighetsägare att inventera din fastighet för att identifiera eventuella miljöförstörande ämnen. Vi genomför även miljöinventering inför en ombyggnation eller rivning av en byggnad.

Kontrollansvar PBL

Vid de allra flesta byggnationer behövs en kontrollansvarig. Här kan vi på Arqly hjälpa dig. Våra certifierade kontrollansvariga tar fram en kontrollplan, ser till att alla viktiga kontroller blir gjorda och sammanställer de kontroller som entreprenörer och konsulter själva genomför.

Upphandlingar 

Arqly har gedigen erfarenhet av såväl privata som offentliga upphandlingar. Vi kan bland annat hjälpa dig med offentlig upphandling enligt LOU, entreprenadupphandlingar, konsultupphandlingar och upprättande av Administrativa Föreskrifter. Vi kommer gärna med tidigt i processen, då har vi störst möjlighet att genomföra upphandlingen på allra bästa sätt.

Tillgänglighet

För oss på Arqly är det självklart att alla byggnader ska vara till för alla, oavsett funktionsvariation, rörelseförmåga och orienteringsförmåga. Vi jobbar därför mycket med tillgänglighetsfrågor, både i våra egna och i externa projekt. På Arqly finns flera certifierade sakkunniga av tillgänglighet som kan hjälpa dig skapa en byggnad eller miljö som är välkomnande och funktionell för alla.

Möjlighetsanalyser

Inom alla våra kompetensområden kan vi hjälpa dig med det kallar en möjlighetsanalys – att vända utmaningar och begränsningar till spännande möjligheter. Våra erfarna och sakkunniga visionärer hjälper dig att förädla din vision, identifiera möjligheter och hitta utvecklingspotential. Oavsett om det gäller mark, byggnader, förvaltning eller projektledning.