Förskolan utsikten. Byggnad i trä
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Utsikten är den tredje typförskolan som byggs i Norrköpings kommun. Med utgångspunkten att skapa en förskola för framtiden med god flexibilitet för den dagliga pedagogiska verksamheten arbetade vi på initiativ av Norrköpings lokalförsörjning fram konceptet för Typförskolan.

Förskolan Utsikten

Byggnaden kan lätt anpassas i storlek och är utformad för att kunna placeras på varierande platser och med olika sammanhang.

Typförskolan kan byggas med 4 avdelningar som en rak eller vinklad kropp. Förändring kan också innebära att barnunderlaget för förskolan minskar och då kan byggnaden enkelt ställas om till skollokaler för de yngre årskurserna. Våren 2012 invigdes 6-avdelningsförskolan Utsikten.

Vi vet att pedagogiken förändras över tid, så målet har vara att förskolan skall fungera väl oavsett hur pedagogiken ser ut. Utsikten är utformad för att vara en lugn och harmonisk bakgrund till förskolans aktiviteter. Verksamhetens alster skall vara det som ger extra färg i miljön.

Material och tekniker har valts mot bakgrunden att byggnaden visar en god miljöhänsyn i kombination med en god energiekonomi och en god underhållsekonomi.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person