Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Byggnaden är omgiven av mindre skogsdungar, därav namnet Skogsgläntan.

Skogsgläntans Förskola

Lekfulla miljöer, mjuka former, stort ljusinsläpp och närhet till riktig skog.

Det här är Skogsgläntans förskola i Fagersta. Här kan små barn verkligen få utlopp för sin leklust och oändliga energi. Vi på Arqly är glada över att ha fått vara med och skapa den här härliga platsen. I små och stora människors vardag hittar vi vår bästa inspiration.

Förskolan innehåller 4 förskoleavdelningar, nattis, gemensamt lektorg samt LSS, korttidsboende. Byggnaden innehåller även ett större mottagningskök.

Vårt uppdrag har varit att upprätta förfrågningshandlingar till beställaren samt även färdigprojektering till totalentreprenören. Vi har gestaltat både byggnad, inredning och yttre miljö. Vi har även ansvarat för byggledning, KA samt Entreprenadbesiktning Bygg.

Tidigt fanns en önskan från beställaren om en byggnad med mjuka former och en närhet till naturen. Vi har skapat en byggnad med runda volymer som sammanlänkats kring ett centralt inre torg. Byggnaden har stora fönsterpartier med låg bröstning och en utemiljö som ansluter till byggnaden med samma gestaltningsmönster. Byggnaden omgärdas av skogsdungar där så mycket som möjligt av den ursprungliga karaktären har bevarats.

Vår gestaltning har också tagit hänsyn till den naturvetenskapliga pedagogik som personalen arbetar med. Den yttre lekmiljön är utformad för att stimulera barnen till integration med natur och miljö.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person