Sal med stolar och mikrofoner
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Norrköpings kommun byggde ett nytt förvaltningshus 1989 och kommunens fullmäktigesal fick då sin plats där. Idag när helt ny teknik krävs totalrenoverades salen.

Sessionssalen

Sessionssalen krävde en varsam ombyggnation, då lokalen ingår i ett konstnärligt utsmyckat samspel utfört av konstnären Ulrik Samuelsson.

Konstverken har varit vägledande avseende färger och material i den nya inredningen och vid val av nya ytskikt. Förutom nya tekniska funktioner har salen fått nya mattor, akustiska väggelement och inredning. Precidiebordet har 6 platser och kröns av Norrköpings stadsvapen i fonden. Den nya talarstolen är reglerbar för sittande eller stående föredragande.’

Karmstolar på hjul är försedda med mörk baksida och ljus insida för att ge karaktär åt salen. Förutom de 82 fullmäktigeplatserna finns dryga 100 åhörarplatser med skrivskiva.

Arqly var ansvarig för projektledning, arkitektur, inredning, upphandling samt byggledning.

Ulrik Samuelsson anlitades ursprungligen för att göra salens konstnärliga utsmyckning, den upptar hela salens fond. Konstverk har varit vägledande avseende färger och material i den nya inredningen, ljusa färger med stort inslag av grönt som korresponderar med konstverket, såväl som de orange stolarna som tar upp färgen i den bakomliggande intarsiaväggen.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person