Inomhus i byggnad med gångbroar
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Glasatrium, exteriör ansiktslyftning samt genomgående invändig ombyggnation enligt ABW koncept med projektbaserade arbetsytor i olika funktioner.

Seco Tools

Under 2018 påbörjas etapp 1 av totalt 6 gällande ombyggnad av Seco Tools huvudkontors kontorsbyggnader i Fagersta. Projektet kommer att pågå under en femårsperiod med pågående industriproduktion under hela entreprenadtiden.

Vårt arbete har varit att knyta ihop befintliga byggnader med ett glasatrium som bildar navet i den administrativa verksamheten på Seco Tools i Fagersta. Befintliga byggnader omgestaltas både exteriört och interiört i och med detta. Exteriört byts fönster, fasadmaterial och kulörer. Huvudentrén ges en ny utformning och senare skall även utemiljön samt flöden till och från entré omgestaltas.

Interiört tas ett stort gestaltningsgrepp med en strävan mot ett s.k.ABW koncept med projektbaserade arbetsytor i olika funktioner. Gestaltningen färgas starkt av beställarens grafiska profil och en önskan att betona svensk kvalité samt den lokala förankringen.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person