Röda hus med stora terasser och fönster
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

I Sandtorp utvecklas en ny stadsdel med fokus på hållbarhet, ur både miljömässigt och socialt perspektiv.

Sandtorp Tomt D

Här utvecklas ett nytt område med närhet till innerstaden via spårvagn och bussförbindelser.

I Sandtorp utvecklas en ny stadsdel med fokus på hållbarhet, ur både miljömässigt och socialt perspektiv. Sandtorp knyter samman Kneippen med Klockaretorpet i en blandad stadsbebyggelse där bostäder, skolor, arbetsplatser och stora grönområden skapar en ny attraktiv plats i staden.

Vi har haft i uppdrag från ED Bygg arbetat fram fem fristående husvolymer där fyra av volymerna har fyra våningsplan med en indragen takvåning samt en volym på tre våningsplan. Under en upphöjd gemensam gård med uteplatser och pergola skapas parkeringsplatser för de boende. Samtliga bostäder har tillgång till uteplatser eller generösa balkonger placerade på byggnadernas gavlar.

Huskropparnas genomgående fasadmaterial består av en lodrät profilbräda som har tre olika träprofiler i varierande bredd som smalnar av uppåt i byggnadsvolymens våningsplan och skapar en varierande bredd på panelen. Fasader, pergola och ribbor målas i falurödfärg. Likaså har samtliga plåtarbeten, fönsterkarmar och dörrar en oxidröd färg för att smälta in i bebyggelsen.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person