Stort rum med detaljer i svart vitt och orange
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Kulörer och material återkommer på våningsplanen som en sammanhållen funktionell och rogivande bakgrund i de båda skolorna. Valda produkter har lång livslängd och är möjliga att komplettera över tid.

Sandbyhovsskolan

Sandbyäng och Sandbyhovsskolorna inryms i två ombyggda byggnader från tidigt 1900-tal. Estethuset är ett modernt tillskott med fasad av svart skiffer och en markerad sockelvåning av svart tegel. Här inryms lokaler för slöjd, bild, hemkunskap och musik.

Exteriör och interiör har arbetats fram för att skapa en skola för framtiden med goda förutsättningar för den dagliga pedagogiska verksamheten.
Husen präglas av gedigen miljö där ytorna är anpassade till åldersspecifika behov och har en välkomnande atmosfär.

Inredningen stödjer verksamheten med flexibla enskilda bänkar med integrerad förvaring i de lägre klasserna, för de äldre eleverna, parbord och förvaring i de generösa korridorerna som även tjänar som uppehållsrum för inspirerande spontana möten alternativt organiserad samvaro eller för återhämtning i de höga omslutande sofforna och fåtöljerna.

I samtliga klassrum finns angränsande grupprum för enskilda eller gemensamma studier.
Runda organiska former, hjulförsedda rumsavdelare, ljudabsorbenter och ljuddämpade bordsytor bidrar till en mjuk och harmonisk miljö.

Kulörer och material återkommer på våningsplanen som en sammanhållen funktionell och rogivande bakgrund i de båda skolorna. Valda produkter har lång livslängd och är möjliga att komplettera över tid.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person