Byggarbetsplats
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Vi ansvarade för hela byggprocessen, från utredning, upphandling till genomförande och slutligen överlämning.

Rusta Centrallager

Vi ansvarade för hela byggprocessen, från utredning, upphandling till genomförande och slutligen överlämning.

Vårt uppdrag var att ansvara för Rusta Entreprenads utbyggnation om ca 30.000 m2 av befintligt centrallager på Händelö i Norrköping. Projektet bedrevs på delad entreprenad, där vi även ansvarade för förfrågningsunderlag och bygghandlingar för arkitektur och konstruktion.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person