Grå byggnad med lekande barn runt om
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Det nästan tillhuggna uttrycket har vi sedan låtit manifesteras genom användningen av en vacker, levande skiffersten som täcker fasaden.

Råsslaskolan

Byggnaden reser sig upp mot skolgården dit entrén vänder sig och trappas ner mot intilliggande grönområden.

En av projektets stora utmaningar har varit att få in ett så pass stort program på platsen och samtidigt utforma en ny byggnad i ett skolområde som byggts om och till i omgångar sedan 1960-talet, de senaste tilläggen kom på 1990-talet. En annan utmaning har varit det skriandet behovet av nya skollokaler i kombination med att en ny detaljplan inte kunnat tas fram i tid. Det har därför varit nödvändigt att förhålla sig till en begränsad del av fastigheten som också gett avtryck i utformningen av skolan. Resultatet har blivit en fasetterad, rombliknande volym som kilats in på den byggbara delen av fastigheten.

Det nästan tillhuggna uttrycket har vi sedan låtit manifesteras genom användningen av en vacker, levande skiffersten som täcker fasaden. Det skänker också byggnaden tyngd likt tegelbyggnaderna i dess omgivning men avviker i en grågrön kulör som framhäver de många gula tegelsorterna. Skiffer som fasadmaterial har också flera fördelar då det är mycket prisvärt i inköp och har ett nästan obefintligt underhåll. Det har en mycket lång livslängd, vilket kombinerat med låga utsläpp vid framställning innebär att materialet också är i framkant för utvecklingen mot miljösmart byggande med sin låga klimatpåverkan. Allt igenom ett gott val.

Själva byggnaden, som består av ca 7000 m2 BTA fördelat över tre våningsplan, reser sig upp mot skolgården dit entrén vänder sig och trappas ner mot intilliggande grönområden. I öster kopplas den ihop med ett befintligt hus (A) med en lätt, glasad länkbyggnad.

Interiört är byggnaden harmoniskt färgsatt med en palett som går i gröna och grå toner tillsammans med ett stort inslag av ljusa träslag. I byggnadens mitt finns en fantastisk inglasad atriumgård som eleverna kommer ha kontakt med när de rör sig mellan skolans lokaler och samlas i på raster, lektioner och tillställningar.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person