Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Vattenparken erbjuder en variation av bostäder och alternativa arbetsplatser för att möta de nya behoven som uppkommer i samband av utvecklingen av Science Park.

Markanvisning Vattenparken

Vattenparken erbjuder en variation av bostäder och alternativa arbetsplatser för att möta de nya behoven som uppkommer i samband av utvecklingen av Science Park.

Två av husen är avsedda för en bostadsrättsförening med lite större lägenheter medan de andra husen är utformade med lite mindre hyreslägenheter. I husen finns det även möjlighet för kontor eller lokaler i bottenvåning.

Det kan även tänkas ett Co-working space i något av husen där mindre företag kan hyra en arbetsplats, alternativt ett lägenhetshotell med utökad service för veckopendlar till Science Park och Trafikverket.

Vattenparken ska utformas med beständiga och hållbara material. Stomme ska byggas i KL-trä som är tänkt att kläs in i återbrukat tegel, antingen exponerat eller slammat.

Husens avslut nära gångvägen intill vattnet bidrar till att skapa en rumslighet runt dammen. Eftersom gavelfasaderna sammanfaller med gångstråket indikerar dom en naturlig gräns för var det semioffentliga stadsrummet tar vid.
Loftgångar och balkonger markerar tydligt med horisontella linjer i fasad, ett drag som utöver takens utformning går igen i kontorsbyggnaden i kvarterets början.
Analogin för själva huskropparna som skjuter fram mot vattnet skulle vara pirar som sträcker sig ut mot havet och det tycker vi är ett passande tema för kvarteret.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person