Matsal
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Lennings matsal är dagligen träffpunkt för mer än 1200 gymnasieungdomar och därmed Norrköpings största skolmatsal.

Lennings matsal

Innemiljön har temat ”Norrköping som textilstad”.

Stora krav ställdes på lokalutformningen, storköket och att lösa logistiken i en trång innerstadsmiljö och i en kulturhistorisk klassad byggnad.

Lennings matsal inryms i Lennings Textilinstitut, som grundades 1879 av klädesfabrikanten John Lenning. Tanken är att textilhistorian ska nå ut till nya generationer och att man med stolthet kan känna hur skolan var och är en viktig pusselbit i Norrköpings historia och framtid.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person