Flygvy på byggnad med grönska på taket
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

I den nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping gestaltar Arqly 150 bostäder i etapp 2 på uppdrag av HG Byggen.

Kv. Lommen

Tegel, trä och grönska reser sig mot öster – 150 nya bostäder i Inre hamnen.

Inre hamnen är ett spännande stadsdelutvecklingsprojekt i Norrköping. I den anrika hamnen byggs nu det som ska bli Sveriges härligaste stadsmiljö. En levande stadsdel med ett attraktivt vattennära läge och innovativ arkitektur.

Tillsammans med HG Bygg uppför vi 150 bostäder i en rundad sammanhållen huskropp som höjer sig mot öster och knyter samman kvarteret Lommen.

Hela byggnadens utformning är ett intressant samspel mellan variationsrika volymer, och medvetna material. Ur det stabila skalet av tegel reser sig takvåningarna i trä,  våning för våning, mot öster. En uppväxande känsla som förstärks av lättheten i de avslutande våningarnas träpaneler och ljusa tak.

Högst upp finns två generösa takterrasser som tillsammans med de grönskande innergårdarna skapar samhörighet för kvarterets invånare. Här finns utrymme för lek, odling och umgänge. 

Den dominerande tegelfasaden och dess två olika fogkulörer knyter an till den gamla hamnindustrins material och färgskala. Precis som takterrassernas underhållsfria träpanel som vackert grånar med tiden. 

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person