Vitt hus med stora fönster och balkonger
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

De ljusa lägenheterna klädda i en varierande fasad med ett samtida modernt formspråk, vars balkonger och materialinramningar riktar sig ut mot alla fyra väderstrecken.

Kv Aniara

Kvarteret består av två punkthus om totalt 80 lägenheter som i material har hämtat sin inspiration från den viktiga stål- och pappersindustrin i Borlänge.

De ljusa lägenheternas exteriöra skal kläs med en varierande fasad som har ett modernt samtida formspråk, vars balkonger och materialinramningar tar sin riktning i alla fyra väderstrecken. Detta ger varje byggnad en centrerad balans och trots sitt formmässiga släktskap, ett individuellt uttryck som varierar beroende på från vilket håll man närmar sig.

Punkthusen är en del av Borlänge kommuns satsning på ökat bostadsbyggande.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person