Inre hamn kanal samt hus
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Inre hamnen är en ny del av Norrköpings innerstad som planeras längs den norra kajen i stadens gamla hamnområde.

Inre Hamnen B2

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 800 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

Arqly arbetar på uppdrag av Slättö med en fastighet längs Saltängsgatan i direkt anslutning till stadsdelens nya centrumbebyggelse. Byggnaden kommer bestå av en högdel i sju våningar mot gatan i norr och en lägre del i fyra våningar mot söder och kanalen. I markplan finns butiks- och verksamhetslokaler av olika storlekar.

Högdelen får ett stramt, repetitivt formspråk där fasaden delas in i fack. I dessa fack skapar en lek med indrag av tegelfasaden djup och skuggverkan. Merparten av lägenheterna är genomgående med franska balkonger mot gatan och utanpåliggande balkonger in mot den gemensamma gården. Takvåningen är indragen och erbjuder lägenheter med terrasser i minst två väderstreck.
Lågdelen får ett friare, mindre repetitivt formspråk men knyter an till högdelen i val av fönster- och dörrpartier. Här finns uteslutande etagelägenheter i två plan där de nedersta har entré direkt från Varvsgatan.

De dominerande materialen är handslaget tegel i två olika kulörer och gröna tak med ört/gräs/sedum.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person