Vita bord och gröna stolar i klassrum
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Om- och tillbyggnad av skola från 60-taletets mitt.

Hultdalsskolan

Om- och tillbyggnad av skola från 60-taletets mitt.

Om- och tillbyggnad av skola från 60-taletets mitt. Projektet är utförs etappvis under 2013-2015 och innefattar, stomåtgärder, förstärkningar, rivning och återuppbyggnader av stommar, utbyte av bärande ytterväggar, nya skärmtak, nybyggnation av länkbyggnad som kopplat samman två befintliga huskroppar, ny utbyggnad i två plan med fläktrum, etc.

Cirka 6700 m2 befintlig byggnad fördelat på två huskroppar i två plan som byggs ihop med en ny länkbyggnad cirka 270 m2. Del av befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny byggnad cirka 1080 m2 i två plan.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person