Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Fasadbeklädnaden varierar och hittar inspiration för material och kulör i bl.a. de omgivande talldungarna.

Åbymoskolan

Flexibilitet är en av de viktigaste egenskaperna för att skolan ska fungera för framtiden.

Skolan innehåller 14 hemrum med angränsande hemvist och grupprum för undervisning. Kompletterar dessa rum gör matsal och samlingsrum med scen som ska inspirera till spontana och organiserade framträdanden.

Arqly har tagit fram förfrågningshandlingar för konstruktion och arkitektur för utförandeentreprenad åt Norrköpings Kommun.

Totalt sett utgör skolan en struktur av funktioner och rum som kan organiseras på varierande sätt. Den nya skolbyggnaden placeras med ett närmre förhållande till Nyköpingsvägen än den gamla. Anledningen till detta är att skapa en större stadsmässighet samt en mer enhetlig inner-/skolgård. Ytterligare en fördel är att skolan, med dess två våningar, blir en tydligare del i Åbys stadsbild med möjlighet till exponering av verksamheten mot gatan. Även antikvariska skäl har påverkat skolans placering på tomten.

Skolan är formmässigt uppdelad i olika volymer vilka avspeglar de olika verksamheterna. Fasadbeklädnaden varierar och hittar inspiration för material och kulör i bl.a. de omgivande talldungarna.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person