Arqly erbjuder nu VVS-projektering!

Arqly anställer Andreas Lindqvist, VVS-ingenjör, och breddar nu vårt tjänsteutbud i affärsområdet Energi & Teknik med att kunna erbjuda VVS-projektering. Andreas har tidigare arbetat som snickare och sedan utbildat sig vidare till VVS-ingenjör. Han har erfarenhet av att projektera handlingar för bland annat bostäder, storkök och industrier, med fokus på hållbarhet och förnyelsebar energi. Andreas kommer att förstärka vårt kontor i Nyköping.

”Arqly har senaste året haft som mål att utöka verksamheten med detaljprojektering, så det känns mycket roligt att nu äntligen kunna erbjuda VVS-projektering inom Arqlys tjänsteutbud.

Arqly har haft som mål att succesivt utöka erbjudandet till sina befintliga kunder, men även erhålla nya marknader och kunder.

Först ut blir vårt Nyköpingskontor att bredda tjänsteutbudet, ett kontor som senaste året haft en god tillväxt och nu är redo för nästa steg mot att kunna erbjuda marknaden ett samlat generalkoncept,” säger Fredrich Strand, VD på Arqly.